ЛЯЛЬКОВИЙ ДIМ (читати скорочено) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5056


ДIйовI особи Адвокат Хельмер
Нора, його дружина
Доктор Ранк Фру Лiнне
Приватний повiрений
Крогстад
Троє маленьких дiтей Хельмерiв
Анна-Марiя, ïхня нянька
Служниця
Хельмерiв
Посильний
ДIЯ ПЕРША
Квартира Хельмерiв. Затишна кiмната, обставлена зi смаком проте недорогими меблями. Мiж дверима до передпокою i кабiна' ту стоïтьi аi , бiля вiкна круглий стiл, крiсло, диванчик, бiляка-! хельноï грубки кiлька крiсел i качалка. На стiнах гравюри. ЕтажеЛ ка з рiзними дрiбничками, шафа з книгами в розкiшних оправах на пiдлозi килим…
Зимовий день. У грубцi вогонь.
До кiмнати входить наспiвуючи Нора з пакетами i пакунками! i передпокоï стоïть посильний, який принiс ялинку. Нора розраховується з ним, потiм виймає з кишенi печиво, зïдає кiлька, iнше хо- ‘ ває в кишеню i старанно витирає губи.
Це жайворонок заспiвав, бiлочка вовтузиться? * чується голiо Хельмера з кабiнету. Пташка знову лiтала смiтити грiшми? — го-1 ворить чоловiк, виходячи iз кабiнету.
Торвальде, це перше Рiздво, коли ми можемо так не обмежувати] себе. Ти ж тепер будеш заробляти багато-багато грошей, веселоï вiдповiдає Нора.
Нора iз задоволенням показує подарунки дiтям на Рiздво, заби- — рає подалi пакунок, у якому подарунок для чоловiка. Хельмеру те* I треба щось подарувати дружинi, i Нора просить чоловiка дати ïй гр шеи, а вона вже сама купить собi, що захоче.
Хельмер погоджується, але просить Нору не витрачати все на госЯ подарство i купити щось собi. Чоловiк дивується, як багато вона виЯ трачає i часто не може пояснити, куди подiлися грошi. Вiн вважає I дружину такою ж марнотратницею, яким був ïï батько. А втiм, сьо-Я годнi Рiздво, добре вино вже замовлено, прийде доктор Ранк, i сiмя > радiсно зустрiчатиме свято. Норi вже не доведеться, як минулого!ГЕНРIК IБСЕН. Ляльковий дiмроку, три тижнi самiй готувати прикраси на ялинку, адже Хельмер досяг певного успiху, став директором акцiонерного банку.Веселу бесiду подружжя перервав дзвiнок. Служниця заводить у h iмнату жiнку, в якiй Нора ледь упiзнала давню подругу Кристину.
Вони не бачилися десять рокiв. Фру Лiнне овдовiла, i чоловiк не нiлишив ïй нi статкiв, нi дiтей.
Жiнки сiли ближче до вогню, щоб зiгрiтися i розповiсти, як вони i или увесь цей час. Нора почала вибачатися, що не писала подрузi, потiм похвалилася своïм життям, дiтьми, чоловiком. Звичайно, був час, коли i ïй доводилося заробляти грошi рiзними дрiбницями: шит- иом, вязанням, вишиванням, переписуванням паперiв, перед минущi ми рiздвяними святами вона три тижнi, зачинившись у своïй кiм- iиïтi, писала, а чоловiк думав, що Нора лаштує прикраси на ялинки. Ти, на щастя, тепер вони мають статки.
Нора ще б продовжувала розповiдати про своє життя, та раптом побачила сумнi, змученi очi Кристини. ïй стало трохи соромно, i вона попросила подругу розповiсти про себе.
Кристина вийшла замiж за багатого нелюба, щоб мати змогу допомагати хворiй матерi i двом меншим братам. Справи чоловiка були iн-надiйними. I коли вiн помер, все загинуло, нiчого не залиши- юсь… ïй довелося перебиватися дрiбного торгiвлею, маленькою шко- iою i взагалi чим доведеться. Останнi три роки тяглися для неï, як один довгий, суцiльний день без вiдпочинку. Тепер мати помер- iiи, хлопчики стали на ноги i в ïï душi утворилася страшенна порожнеча: нема для кого i для чого жити. Ось тому вона покинула той ведмежий закуток, де жила, i приïхала в мiсто, мрiючи одержати якусь постiйну службу, якусь конторську роботу.
Нора порадила Кристинi поïхати кудись вiдпочити, але та тiльки гiрко посмiхнулась: у неï немає тата, який дав би грошей на дорогу. Тодi Нора згодилася поговорити iз чоловiком про роботу для подруги.
Як це гарно, Норо, що ти так гаряче берешся за мою справу… Ндвiчi гарно з твого боку, тобi самiй так мало знайомi життєвi тур- Гюти i клопiт, сумно вiдповiла Кристина. Вона думала, що подруги нiчого такого не зазнала в цьому важкому життi. I дiйсно, Нора пула схожа на дитину: весела, жвава, красива, добре вдягнена, люба бiлочка i жайворонок для свого чоловiка. I раптом Нора розповiла Кристинi те, що не довiрила б нiкому.
Коли вона чекала на другу дитину, ïï коханий чоловiк Торвальд i нжко захворiв. Лiкар сказав Норi, що вiн помре, якщо не поïде лiку- iнiтися до Iталiï. Нора не могла сказати про це чоловiковi i намагалася исiляко виплутатися: говорила, що хоче поïхати на пiвдень, плакала iГЕНРIК IБСЕН. Ляльковий дiмпросила, говорила, що тепер у ïï становищi треба ïй всiляко догоджатЛ натякала, що можна позичити грошей. Та Торвальд сказав, що у наï вiтер у головi i що його обовязок як чоловiка не потурати ïï примхам Саме в цi днi помер тато Нори. Ось тодi ïй i довелося зробити таке, прiм що чоловiк навiть не здогадується. Можливо, колись, коли Нора пера! стане подобатися Торвальдовi, як тепер, коли його вже не будуть роï важати ïï танцювання, переодягання, декламацiï, вона й розповiсть ^ йому, як рятувала його життя, як потiм заощаджувала кожну копiй ку, як купувала собi найдешевше вбрання. А поки що вона щасли^^ бо в неï чудовi дiти, коханий чоловiк, достаток у домi.Раптом пролунав дзвiнок. Служниця завела в кiмнату адвоката КроЛ стада. Фру Лiнне, вражена, здригнувшись, вiдвертається до вiкна.Я
Нора теж вражена цим вiзитом. Крогстад говорить, що обiймає нi величку посаду в акцiонерному банку i прийшов у особистiй спраï до Хельмера. Вiн заходить у кабiнет. Кристина розпитує Нору про адi воката, дiзнається про те, що вiн удiвець i має маленьких дiтей.
З кабiнету виходить товариш Торвальда лiкар Ранк. Вiн розповiдi жiнкам, що Крогстад дуже погана людина. У нього пiдгнило саме ко рiння, вiн завжди рознюхує, чи не пахне де моральною гнилизною у, Ось i зараз вiн прийшов до Хельмера у своïх гидких справах.
Раптом Нора усвiдомила, що ïï чоловiк має великий вплив у банi КУ, i вона весело розсмiялася. Коли Торвальд зайшов до них у кiмнв ту, Нора звернулася до нього iз проханням влаштувати Кристину на роботу, бо вона якраз вiдмiнна конторниця, i ïй дуже хочеться прi цювати у тямущоï людини, щоб пiдучитися ще бiльше… ХельмЯ пообiцяв надати ïй мiсце.
Фру Лiнне i лiкар Ранк прощаються i виходять, разом з ними йд^^ Хельмер, а в кiмнату входить нянька Анна-Марiя з дiтьми. Нора кiЛ нулася до малюкiв, стала роздягати ïх, не забуваючи розпитувати, щЛ вони бачили на вулицi. Потiм починає гратися з ними в пiжмуркЛ Гра супроводжується смiхом, веселощами: ховаються i в цiй кiмна тi, i в сусiднiй… Цiлковите захоплення. Нiхто не бачить, як зявл: ється Крогстад. Якусь хвилину вiн спостерiгає за грою, а потiм зверт<^| ється до Нори. Жiнка вiдсилає дiтей до няньки, обiцяючи продовжит^И гру з ними пiзнiше, i обертається до адвоката. Вона впевнена, що вiЛ повернувся за грошима, якi вона в нього колись позичила. Але ж час 4 розрахунку ще не настав, то що ж вiн хоче? Адвокат розпитує про фр Л Лiнне, i Нора з викликом говорить, що випросила у чоловiка мiсце длï подруги. Але Крогстад нiби чекав цих слiв. Вiн порадив Норi викорис тати свiй вплив на чоловiка, щоб Хельмер залишив йому посаду i не Ф виганяв з роботи за справу, яка не дiйшла до суду. А ця справа булi 8 314ГЕНРIК IБСЕН. Ляльковий дiмне гiршою, нiж та, що зробила Нора. Вiн пояснив розгубленiй жiнцi, що :iнає про пiдроблений нею пiдпис батька на борговому зобовязаннi, пiд яке Нора отримала велику суму на лiкування чоловiка.Нора намагалася пояснити, що в той час ïï батько помирав, а тому шиш не могла додати йому клопоту ще й хворобою свого чоловiка, що шиш порушила закон з великоï любовi до дорогих ïй людей. Але адвокат сказав, що закон не цiкавиться причинами, а тому, коли вiн подасть цей документ, ïï засудять за законом.
Коли Крогстад пiшов, Норi було вже не до гри з дiтьми.
Прийшов Хельмер, став розпитувати, чого приходив Крогстад, ного вiн бачив бiля ворiт, та Нора заговорила про костюмований Оми, попросила чоловiка допомогти ïй пiдiбрати костюм, а вже по- iiм, нiби мiж iншим, заговорила про справи Крогстада. Хельмер су- оро пояснив дружинi, що той завинив у пiдробцi документiв чи то н (идностi, чи то з легковажностi, але це злочин. Звичайно, iнколи iпЙ, хто упав, може знову пiдвестися морально, якщо вiдверто витоп: свою провину i зазнає покарання, але Крогстад викручувався, П|к>хав до останнього. Вiн не має морального права не тiльки працю- ii ш в банку, а навiть виховувати власних дiтей, адже дiти з кожним ковтком повiтря сприймають зародки зла iз отруєноï брехнею т мосфєри домашнього життя.
Хельмер пiшов у кабiнет попрацювати над паперами, а вражена т о словами Нора, блiднучи вiд жаху, повторювала: Зiпсувати сво- I* мплят!.. Отруïти сiмю! Це неправда. Не може бути правдою, нiко- чii, нiколи у свiтi!
ДIЯ ДРУГА
Тп сама кiмната. У кутку стоïть ялинка, без iграшок, з обгорiлими пiчками. Нора сама; хвилюючись, ходить по кiмнатi.
Жiнка схвильовано поглядає на скриньку для листiв, яка поки що порожня. ïй не хочеться вiрити, що Крогстад виконає свою погрозу иi;шовiсть чоловiковi про ïï провину. Нора готується до маскараду.
Анна-Марiя допомагає ïй, i мiж жiнками заходить розмова
ii|н> нчинок служницi, яка змушена була покинути дочку, коли стала Годувальницею у Нори. Але дочка не забула матiр, писала ïй.
До кiмнати заходить фру Лiнне i починає допомагати лагоди- iи костюм на бал. За шиттям заходить розмова про доктора Ранка,
I фру Лiнне радить Норi порвати з Ранком, адже вона вирiшила, що мiмi доктор той багатий поклонник, який дає Норi грошi. Враженiï Нора пояснює, що доктор завжди був тiльки другом сiмï, а грошi мпнм дiстала iншим шляхом.ГЕНРIК IБСЕН. Ляльковий дiмЗ передпокою входить Хельмер iз текою паперiв. Нора лащ^| ся до нього, обiцяє спiвати жайворонком в усiх кiмнатах, з обрати сильфiду, станцювати при мiсячному сяйвi, якщо вiн залишитi Крогстаду його посаду в банку, адже адвокат може написати в газетi найогиднiшу брехню про Торвальда. Але чоловiк нагадує Норi, ЦЦ I вiн завжди був i залишається бездоганним чиновником, а тому не бЯ ïться нiякоï брехнi. Бiльше того, Торвальда шокує те, що KporciSI говорить йому ти, козиряючи ïхнiм давнiм знайомством. Не вам ючись, Хельмер вiдсилає в банк наказ про звiльнення адвоката. -Нора в розпачi. Вона заклинає чоловiка повернути листа, але i^Н лише поблажливо посмiхається, розчулений, як йому здається, ту^В ботою дружини про його репутацiю.
Дзвiнок у передпокоï. Нора йде вiдчиняти дверi. У кiмнату за дить доктор Ранк. Вiн дiзнався, що помирає вiд невилiковно хворйк би, яку йому дав у спадок батько-гульвiса. Стоячи на порозi вiчнов доктор зiзнається, що кохає Нору i готовий заради неï на все. Враж* Нора., яка хотiла попросити Ранка про послугу, дорiкає доктору за | I зiзнання, але запевняє, що буде ставитися до нього як до друга сiмï.'
Служниця принесла Норi вiзитку. Доктор помiтив занепокоєщ I молодоï жiнки, але вона запевнила, що нiчого не сталося, i попрЛ| ла гостя затримати Торвальда в кабiнетi.
Ранк виходить в однi дверi, а в другi заходить Крогстад. Вiн говори^ I що заставний лист при ньому, але вiн не почне проти Нори судового пер слiдування, якщо Хельмер створить для нього нову, вищу посаду i допо же звестися на ноги. Та Нора знає, що ïï чоловiк нiзащо цього не зроби
Крогстад добре розумiє стан жiнки. Вiн повторює ïй ïï власнi дуi I ки, що в разi викриття вона змушена буде кинути сiмю i дiм чи нi вiть вкоротити собi вiку. Але спритний крючкотвор говорить, що пД вiн матиме владу вже не над нею, а над ïï памяттю. Щоб цього не лося, Хельмер мусить зробити Крогстада своєю правою рукою.
Адвокат виходить у передпокiй i опускає листа в скриньку. у розпачi зiзнається фру Лiнне, що позичила грошi у Крогстада, як Л шантажував ïï, а тепер вирiшив погубити зовсiм.
Кристина говорить, що колись добре знала Крогстада, який зарIН ди неï був готовий на все, i вмовить його повернути листа. А поки Нора упросила чоловiка вiдкласти всi справи, не читати листiв, > вiн має допомогти ïй вiдновити в памятi танець, який вона танцюi^| тиме завтра. Хельмер погоджується, сiдає за пiанiно i починає граïН Нора, смiючись i потрясаючи тамбурином, танцює запальнiше, нiр потрiбно, i не слухає вказiвок чоловiка. Вона танцювала так, немiм iшлося про життя i смерть. Хоча так воно й було насправдi.ГЕНРIК IБСЕН. Ляльковий дiмДIЯ ТРЕТЯ
Та сама кiмната. Бiля стола сидить фру Лiнне i чекає на Крогстада. I ïм сходах чути тихi кроки, i адвокат обережно переступає через порiг.
Кристина i Крогстад не просто давнi знайомi. Багато рокiв тому вона нiдмовила адвокату i вийшла замiж за старого багатiя, щоб мати змогу утримувати хвору матiр i молодших братiв. А зараз цi двоє були схожi мм людей, що зазнали аварiï в життєвому морi i випливли на уламках.
Кристина першою запропонувала подати один одному руки, адже дном, разом на уламках бути все-таки надiйнiше, краще, нiж три- ммтися нарiзно, кожному окремо.
Крогстад не мiг цьому повiрити, адже Кристина добре знала його минуле. Та вона хотiла когось любити, про когось пiклуватися, замiнити комусь матiр, а дiтям адвоката потрiбна була мати. Крогстад ттовий був дiждатися Хельмерiв, якi зараз були на балу, i повернути шста, але фру Лiнне зупинила його. Вона хотiла, щоб Хельмер про все Iшiався, а нещаслива таємниця нехай зявиться на свiт Божий.
Свято закiнчилося, i Хельмери повернулися додому. Торвальд був мхоплений красою дружини, ïï танцем. Вiн кохає ïï, пишається нею I готовий говорити про своï почуття ще й ще. Потiк зiзнань i комплiментiв перериває доктор Ранк, що теж говорить про наступний бал, пм якому вiн зявиться в костюмi невидимки. Вiн зробив дослiдженим i впевнився, що доживає останнi днi. Але, прощаючись з подруж- iм, доктор говорить не про себе. Вiн називає Нору пестункою долi, имйкращою серед жiнок.
Хельмер не забув про поштову скриньку, яка була вже геть пере- iшннена. Вiн своïм ключем вiдчинив ïï i зверху побачив вiзитки доктора Ранка. Над iмям стояв чорний хрест, нiби картки повiдомляли про смерть. Торвальд зрозумiв, що доктор попрощався з ними наза- iнiди, i гiрко зiтхнув. Та погляд його засвiтився любовю, коли вiн поглянув на дружину. У захватi вiн промовив: Не раз менi хотiлося, щоб тобi загрожувало неминуче лихо i щоб я мiг поставити на карту своє життя i кров i все, все заради тебе. Нора вiдсторонилась i i иi'рдим голосом наказала чоловiковi прочитати листи.
Торвальд пiшов у кабiнет, а Нора, блукаючи поглядом по кiмнатi, врре маскарадний костюм чоловiка i збирається йти з дому. Раптом на порозi зявляється Хельмер з розкритим листом у руцi. Нора намага- гп.ся вийти, але вiн зачиняє дверi i починає ходити по кiмнатi, говорячи, що вiсiм рокiв його радiсть, його гордiсть, його любий жайворонок Пула лицемiрна, брехлива… гiрше, гiрше… злочинниця! О, яка бездоганна прiрва бруду, потворства! Тьху! Тьху! Хельмер не дозволяв Морi слова вимовити i говорив про себе, про свою загублену карєру,ГЕНРIК IБСЕН. Ляльковий дiмзнищене добре iмя. Вiн не мiг отямитися, але практичнiсть у справi дозволила йому зосередитися на тому, як залагодити справу. ЗвичЯ но, про людське око в сiмï має залишатися все так, як i ранiше. АлеШ тей Нора не виховуватиме бiльше, бо вiн не довiряє ïй.Запальну тираду Хельмера перебила служниця, яка принеЯ листа вiд Крогстада, у якому той пише, що розкаюється у своïх учиï ках i знищить доказ злочину Нори. Хельмер, прочитавши листа, почав знову говорити про свою любов, про те, що прощає Нору, адлï вона вчинила злочин з великоï любовi до нього. Завтра все забудет ся, пташка знову буде весело спiвати. Але тепер вона буде i дружi ною, i дитиною, а вiн стане ïï волею, ïï совiстю.
Нора повiльно скинула маскарадний костюм чоловiка, у який булi вбралася, i спокiйно заговорила до Торвальда. Вона нагадала, що пр тягом восьми рокiв подружжя нi разу не обмiнялося серйозними ду> ками про серйознi речi. Спочатку батько, а потiм чоловiк гралися наï немов лялькою. Вона жила бiля рiдних людей, немов старець, яксЯ годують i одягають, а його справа розважати, забавляти. Увесь Я ликий дiм був тiльки ляльковий дiм, а Нора була тут донькою, лял1 кою. А дiти вже стали ïï ляльками. ïй подобалося, що чоловiк граєiЛ ся, бавиться з нею, а дiтям подобається, що мама грається i бавитье; з ними. Виявилося, що справжнє виховання дiтей не пiд силу Норi, | вона вирiшила покинути сiмю i поïхати в мiсто, де народилася.
Хельмер нагадав Норi про ïï обовязок матерi i дружини, але воц тихо вiдповiла, що має ще обовязок перед собою. Вона має стати лГ диною, має перевiрити, чи правду казав пастор про Бога, чи правилi нi тi закони, за якими жiнка не має права помилувати свого вмв раючого старого батька, не-має права врятувати життя чоловiковiï Вона хоче придивитися до суспiльства, до життя. Поки що вона мЖ розумiє, але точно знає, що не любить Торвальда, бо вiн виявився 1 тим, за кого вона його вважала. Нора чекала дива: чоловiк мав засЯ питися за неï i взяти всю вину на себе. А вiн думав тiльки про своï карєру, яка буде знищена, i про свою честь, яка буде заплямовеа Проте, коли минув страх, Торвальд повiвся так, нiби нiчого й не стЛ лося. Ось цiєï митi мiж подружжям i пролягла безодня.
Торвальд зовсiм розгубився. Вiн обiцяв змiнитися, але Нора заЛ вила, що це може статися лише тодi, коли в нього не буде ляльк. Вона вiддала йому свою обручку, забрала його обручку i вийшлсИ дому з одним маленьким саквояжем.
Хельмер безсило падає на стiлець, закриває обличчя рукамЛ У домi стало порожньо без Нори. Але вiн з надiєю згадує слова дрЯ жини, що шлюб може врятувати нове чудо ïхнє перетворення.

ЛЯЛЬКОВИЙ ДIМ (читати скорочено) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=5056